strona główna :: dodaj do ulubionych :: regulamin :: kontakt

niedziela, 14 sierpnia 2022r.  

Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna

Informujemy, że:

1.      Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowy Inspektorat Weterynarii  z siedzibą przy ul. Al. Lotników Polskich 1, w Świdniku, tel.: 81-468-70-25, adres e-mail: swidnik.piw@wiw.lublin.pl. Przedstawicielem Administratora jest Powiatowy Lekarz Weterynarii w Świdniku Renata Myka.

2.       W celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych, z dniem 25.05.2018 w jednostce powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym możecie się Państwo skontaktować drogą telefoniczną: 665 795 054 , bądź mailową: inspektor@ethna.pl

3.      Głównym celem zbierania Państwa danych osobowych jest wykonywanie zadań statutowych jednostki, w tym m.in. przeprowadzania kontroli weterynaryjnych, prowadzenia nadzoru weterynaryjnego, wymiany informacji z innymi jednostkami w ramach przepisów UE.  Szczegółowe Zadania Powiatowego Lekarza Weterynarii określa ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej 

4.      Na mocy przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia, sprzeciwu wobec przetwarzania  oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Przy czym niektóre z przysługujących Państwu praw są ograniczone przepisami krajowymi.

5.      Podanie danych jest konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego jednostki, wynikającego z przepisów UE i krajowych (art. 6 pkt 1 e Rozporządzenia UE 2016/679).

6.      Dane udostępnione przez Państwa będą podlegały udostępnieniu jedynie instytucjom upoważnionym z mocy prawa.

7.      Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.

8.      Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany przepisami prawa.

 


strona główna :: dodaj do ulubionych :: regulamin :: kontakt


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Świdniku